นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 28,589 คน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

2 เมษายน 2564 8 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.pdf150.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา