นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 28,549 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 มีนาคม 2564 34 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf38.42 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์.pdf68.67 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf42.60 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf58.62 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ.pdf37.05 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม).pdf41.25 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)รอบที่2.pdf39.82 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม).pdf53.96 KB ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf56.50 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา