นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 28,569 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1 เมษายน 2564 5 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
พฤศจิกายน 2563.pdf64.45 KB ดาวน์โหลด
ธันวาคม 2563.pdf57.93 KB ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2563.pdf169.86 KB ดาวน์โหลด
มกราคม 2564.pdf257.37 KB ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2564.pdf114.60 KB ดาวน์โหลด
มีนาคม 2564.pdf98.19 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา