นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 35,990 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย แชร์  
17 มี.ค. 64มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
17 มี.ค. 64มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
17 มี.ค. 64มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ แชร์  
17 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา