นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 28,543 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร

2 เมษายน 2564 5 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf4.37 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา