นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 28,586 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2 เมษายน 2564 5 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf213.89 KB ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก.pdf296.77 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา