นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 28,577 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2 เมษายน 2564 6 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ.pdf2.10 MB ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก.pdf53.19 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา