นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 28,542 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2 เมษายน 2564 5 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนพัฒนาบุคลากร.pdf2.18 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา