นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 249 คน

เยี่ยมชม 28,553 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ป่าแฝก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าแฝก ประจำปีการศึกษา 2564

29 มีนาคม 2564 8 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ อบต.ป่าแฝก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าแฝก ประจำปีการศึกษา 2564115.79 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา