นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 28,583 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ป่าแฝก เรื่อง ให้ปิด/หยุดเรียน (ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดสว่างอรุณ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมภูพัฒนารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านน้อยพัฒนา

4 กุมภาพันธ์ 2564 8 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ เรื่อง ให้ปิด/หยุดเรียน (ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดสว่างอรุณ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมภูพัฒนารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านน้อยพัฒนา41.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา