นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 28,559 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ป่าแฝก เรื่อง ให้ปิด/หยุดเรียน (ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมภูพัฒนาราม

30 มีนาคม 2564 3 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ ให้ปิด/หยุดเรียน (ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมภูพัฒนาราม36.57 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา