นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 28,584 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ป่าแฝก เรื่อง ให้ปิด/หยุดเรียน(ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณ

9 มีนาคม 2564 9 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ เรื่อง ให้ปิด/หยุดเรียน(ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณ112.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา