นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 28,546 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย

17 กุมภาพันธ์ 2564 16 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย.pdf77.58 KB ดาวน์โหลด
อัตราภาษีป้ายใหม่.pdf118.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา