นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 28,590 คน

ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง บริเวณถนนบ้านไชยศรี

28 มกราคม 2564 107 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง บริเวณถนนบ้านไชยศรี 


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา