นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 28,548 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ของ อบต.ป่าแฝก

8 มีนาคม 2564 5 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 14 ภาพ

เปลี่ยนภาษา