นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 226 คน

เยี่ยมชม 28,560 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง

8 มีนาคม 2564 5 ครั้ง ชลันธร ศรีสุวงค์ แชร์  

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา