นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 16,797 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
31 ม.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61
22 พ.ย. 03องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60
8 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ของ อบต.ป่าแฝก
8 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกกิจกรรม Big cieaning day องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
8 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกเปลี่ยนซัมเมอร์ส บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ที่ 1
8 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกกิจกรรมรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง
8 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
3 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เร่ือง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 12
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2564
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน "มาแล่นนำกัน มหัศจรรย์ดอนหญ้านาง ครั้งที่2" โดยสามารถสมัครหรือแจ้งความประสงค์ได้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้จ้า........
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล้อม ไปห้วยโป่ง หมู่ที่8 กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. ด้
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.เส้นทางจุดที่ 2 หมู่ที่ 3
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นทางจุดที่ 1 หมู่ที่ 3
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองแวง ม. 2 เส้นทางหลังโรงเรียน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/14 | แสดง 20 จาก 265 รายการ
เปลี่ยนภาษา