นายสฤษดิ์ สุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
088-9616694

ออนไลน์ 358 คน

เยี่ยมชม 16,619 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสฤษดิ์ สุพร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

  088-9616694

 • นายคูณ ทะราษฎร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

  087-9460144

 • นายสมศักดิ์ สุวรรณไตร

  รองนายกองค์การบริหารสวนตำบลป่าแฝก

  091-0176517

 • นายกิตติศักดิ์ คนเพียร

  เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนตำบลป่าแฝก

  061-0909688

เปลี่ยนภาษา