ป้ายกำกับ: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ […]

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าแฝก ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป […]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า […]

ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เรื่อง ข้อบัญญัติงบปร […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่า […]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง […]

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ 26 มิ.ย. 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ 26 มิ.ย. 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโล […]