พฤษภาคม 28 2020

ขอขอบคุณเหล่าสภากาชาด จังหวัดบึงกาฬ ที่สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โรคโควิด-19) จากใจพี่น้องประชาชน อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ นำทีมโดย นายอำเภอพรเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก พร้อมคณะ ที่เดินทางไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ตำบลป่าแฝก