เมษายน 01 2020

กิจกรรม ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 นำทีมโดยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ทุกๆท่าน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก