ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ฯ

ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก จำนวน 3 ระบบ ภายในบริเวณที่ดินของ นายเสมียน คนเพียร ,นายสุโขทัย รักชาติ,และนายสมบูรณ์ รักชาติ พื้นที่บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

Download (PDF, 614KB)