การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

Download (PDF, 652KB)