มีนาคม 23 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ  2561     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา