การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 7/3/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

เรื่อง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 7/3/2561

Download (PDF, 120KB)