ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 22/1/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมภูวัฒนาราม พื้นที่ของบ้านไชยศรี  หมู่ที่ 3

ตำบลป่าแฝก  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ

Download (PDF, 2.11MB)