ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Download (PDF, 2.23MB)