มิถุนายน 26 2017

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ 26 มิ.ย. 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ 26 มิ.ย. 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

อำเภอพรเจริญ   จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก นายสฤษดิ์   สุพร  , รองนายก อบต.,พนักงาน ลูกจ้างส่วนตำบลป่าแฝก  ฯลฯ ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์ กิจกรรม  ทำดีเพื่อพ่อ 26 มิ.ย. 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ณ อำเภอพรเจริญ   จังหวัดบึงกาฬ