ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

Download (PDF, 52KB)