ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Download (PDF, 483KB)