นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี-อบต.ป่าแฝก

Download (PDF, 511KB)

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล-อบต.ป่าแฝก

Download (PDF, 612KB)