ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 042-082-291 , E-mail : pafeak77@hotmail.com, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก จังหวัดบึงกาฬ

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก คืออะไรคะ

ตอบ: “องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกบริการด้วยความจริงใจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.